CLASSES SETMANALS

Per inscriure’t, tria una quota més avall. Totes les classes són multinivell i no cal resrvar plaça.

L’objectiu principal és practicar la concentració en cada exercici i lligar la respiració amb els moviments. T’animem a parlar amb els professors i professores durant la classe per anar trobant la teva manera de practicar amb comoditat i seguretat.

El practicant avançat és el que sap adaptar la classe al seu cos i estat cada dia. L’objectiu del ioga és intern, es tracte d’observar-se a sí mateix i anar aplicant la seva filosofia de benestar i compassió dins i fora de classe.